Booking.com

ANNNNNNNNDA KAL !

anda kalmak ile ilgili görsel sonucu

Farkındalık nedir

An içinde olan olay, duygu, düşünce, eylemi yargılamadan

kabul etmek ve farkında olmaktır. Bu öğreti budizm

öğretisidir. Aynı zamanda sufizm ile de bağlantıları

vardır.Şu anın farkında olmak ile başlar.Budizm Nedir


Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan

Budizm'in hedefi, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin

kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını

göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon

gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm

döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi

kavramlar oluşturmaktadır.


Budizm MÖ 563-MÖ 483 yılları arasında

yaşadığı tahmin edilen, bugün Buddha

olarak bilinen Siddhartha Gautama

tarafından kurulmuştur.


Farkındalığın faydaları


Anın farkında olmak, anı yaşamak bize geçmiş ve gelecek kaygılarından kurtarır. Düşünce dediğimiz kavram anın ve farkındalığı algılamamızı engeller. Bu kavramdan sıyrıldığımız zaman hayat bize çok daha farklı gözükecektir.


Özgürlük ancak anda kalarak mümkün olur.

Pek çok sufi anın değerini belirtmek için

An şimdi, şimdi diye seslenirlermiş.


Sonsuz mutluluk amaçtır ve farkındalık da ona doğru giden yoldur... OshoHiç yorum yok:

Yorum Gönder