Booking.com

Ekip Çalışmasının 7 Önemli Özelliği

İlgili resim

Herkes bir takımın parçası olabilir ama etkili ekip çalışması üretkenliğe giden yolda anahtar görevi görmektedir. Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür.
Ekip çalışmasına yatkın olan gruplar üzerinde yapılan araştırmaya göre, etkili ekip çalışmasına giden yolda bir kaç önemli faktör mevcuttur. Peki nedir bu faktörler ?

1. Güçlü bir ekip lideri belirleyin

Ekip liderinin güçlü olması ve bu liderin ekip üyelerine verimlilik esasına görev dağılımı yapması ekip çalışmasında hayati önem taşımaktadır. Ayrıca liderin karar alınması gerektiği zaman, inisiyatif alabilen birisi olması gerekmektedir. Kendi hedeflerinden çok takım hedeflerini düşünmelidir. Son olarak, yön gösteren ve takıma moral verecek kapasiteye sahip olması önemli bir husustur.

2. Sorumlulukları netleştirin

Takımın oluşturulduğu andan itibaren, ekibin üyesi olan herkesin teker teker sorumluluklarının belirlenmesi gerekmektedir. En baştan bütün parametreleri belirlemek daha sonrasında çıkacak çatışmaların önüne geçmek için en iyi yoldur. Ekip üyelerinin sorumluluklarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi hem bireylerin hem de ekibin verimliliğini de arttıracaktır.

3. Ortak hedefler belirleyin

Takıma ait her bir bireyin farklı geçmişlere ve farklı özelliklere sahiptir. Takımın verilen göreve daha iyi odaklanması sağlamak için ortak hedef belirlemek önemlidir. Takım üyelerinin kişisel hedeflerinden ziyade takım hedeflerine odaklanmasını sağlamak daha iyi sonuçlar doğuracaktır.

4.Güven Ortamını Oluştur

Güvenin ne denli önemli olduğunu gündelik ilişkilerimizde, iş hayatımızda, evliliğimizde kısacası her koşulda görüyor ve yaşıyoruz. İş ortamında güven olmadığı zaman işbirliği yapılamaz; işbirliği olmayınca da iş yapılamaz. Sonuçlara yönelik olmak güven duygusunun temelini oluştur. Kırgınlık ve küskünlük yaşanmaz, geribildirimler yapıcı ve olumlu duygular yaratır. Bütünlük içinde davranmak “özü sözü bir olmak”tır. Çalışanların ahlak kurallarına uygun hareket etmelerini ve bir değer sistemine sahip olmalarını açıklar.
İlgi göstermek birlikte çalıştığı kişilerin ihtiyaçlarını anlamak ve ihtiyaçları karşılama gayreti içinde olmaktır. Birbirine ilgi gösteren çalışanların bulunduğu bir kurumda, çalışanların katkıları görünür ve takdir edilir. Ekip liderinin de, güven zeminini ve kurallarını kendi eylemleri ile ortaya koyması gerekir. Bir iş liderinden beklenen söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir kişi olmasıdır.

5. Açık iletişime teşvik edin

Ekip üyelerini fikirlerini paylaşma konusunda teşvik edici olmak takımın başarısı için önemlidir. Serbestçe düşüncelerini ifade edebileceğini hisseden ekip üyeleri hem daha çok katkı verebilir hem de yaratıcılığında artış olur. Hem ekip üyeleri arasında hem de ekip üyelerinin yöneticisiyle olan iletişiminde iki yönlülük önemlidir. Böylelikle herkes birbiriyle daha açık bir şekilde iletişim kurmuş olacaktır.

6. Ekip üyelerini motive et

Çalışma hayatı açısından motivasyon, kişilerin çalışmayı başlatmalarını, sürdürmelerini ve görevlerini istek ve coşkuyla yerine getirmelerini sağlar. Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlenmesine çalışanların dahil edilmesinin en güçlü motivasyon faktörü olduğunu işaret etmektedir. Dolayısıyla, kurum içinde verimi yükseltecek en önemli adım, çalışanların amaçların saptanmasının yanı sıra bazı kararlara katılmalarını sağlamak olabilir.Ekip liderinin sorumluluğu birlikte çalıştığı kişilere iç motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini ve bunun kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatmaktır. Bu nedenle, liderin kendisi düşük motivasyonlu olmamalıdır.

7. Yardım etmeye istekli olun

Herkesin kendi sorumluluğu olmasına rağmen önemli olan takıma verilen görevin zamanında sonuca ulaştırılmasıdır. Bu yüzden kendi işinizi bitirdikten sonra ekibin diğer üyelerine yardımcı olmaya istekli olmalısınız.Sonuç olarak, bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, ç alışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür. Ekip liderinin insanları yönetmesi için duygularını yönetmesi gerekir. Ancak kendinin farkında olan lider, başkalarını da anlayabilir ve yönlendirebilir ve böylelikle ekibinin etkin çalışmasını sağlar.

ALINTI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder