Booking.com

BOLLUĞUN BEŞ GELENEĞİ

bolluk ile ilgili görsel sonucu


Yuva sandığınızdan daha çok bolluk içerir, orada yoksunluk diye bir şey yoktur. Zıtlık illüzyonu her şeyi ayrı olarak görmenize neden olur, oysa her şey birbirine bağlıdır. Aynı illüzyon yoksunluğu da deneyimlemenize neden olur, zihniniz sınırlılığı gördüğü anda onu yaratır. Bir şeyi düşünmenizle onun tezahür etmesi arasındaki süre şimdi giderek kısalmaktadır. Oyunun başlangıcından beri sizi kısır döngü içinde tutmuş bazı illüzyonları anlatmak istiyoruz.

Bizim bolluktan anladığımız her alanda bol enerji akışıdır. Beşinci boyutta birlikte yaratma sanatının yerini bolluk içinde yaşama alır. Bu açgözlülük anlamına gelmez, çünkü bolluk ancak enerji akışının olduğu yerde vardır, açgözlülük doğal enerji akışını sekteye uğratır. Lütfen ruhsallığın bollukla ölçülmediğini anlayın, oyunun daha düşük titreşimlerinde maddeye düşkünlüğün ruhsallığın karşıtı olduğu düşünülürdü. Geçmişte insanın ruhen evrimleşebilmesi için yoksulluk yemini etmesinin gerekli olduğu sanılırdı. 

Daha düşük titreşimlerde bunun bir gerçeklik payı vardı, ama beşinci boyuta geçtiğinizden beri bu nitelikler değişmiştir. Bolluk içinde bir yaşam sürmek bulaşıcıdır!

Tasarladığınız şekliyle oyun bir alışveriş vasıtası içeriyordu. Oyunun başlangıcında, içinde bulunduğunuz sonlu formda oyunun hesabını bir biçimde tutmanın gerekli olduğunu anlamıştınız, bu karma olarak bildiğiniz şeydir. Tüm olaylar toplam karma üzerinde bir etki yaratır, onu artırır ya da azaltırlar. 

Daha yüksek titreşim düzeylerine geçtiğinizde bu hesap tutma sisteminin de titreşime uygun olarak ayarlanması gerekir. Böylece bir yaşamdan diğerine size eşlik eden uzun vadeli karma sorunları şimdi temizlenmiştir. İnsanlık olarak kaydettiğiniz ilerleme sonucunda uzun vadeli karmik bağlar ve grup karması bile artık ortadan kalkmıştır. 

Birçok kişi karmanın artık kullanımda olmadığına inanır, ama bize göre siz onu yeniden tanımladınız. Uzun vadeli karmik kontrol ortadan kalktığı halde hem olumlu hem de olumsuz tarzda dengeler yaratmak hala mümkündür. Yeni enerjide ona büyük olasılıkla sebep sonuç ilişkisi diyeceksiniz. 


Aradaki fark şimdi sonucun çok daha çabuk gelmesidir, artık sebeplere dayanan sonuçlarla karşılaşmak enkarnasyonlar almamaktadır.

Para dediğiniz şey bir enerji değildir, sadece bir enerji yansımasıdır ve anahtar da budur. Enerji daima dairesel bir devinim içinde hareket eder, ancak enerji yansımasının ille de bu şekilde hareket etmesi gerekmez, dolayısıyla alternatifler mümkündür. Parayla ilişkinizi kaydettiğiniz ilerlemenin bir ölçüsü olarak kullanmayın. Paranın yaşamınıza akışını etkileyecek şey parayla ilgili tutumunuz ya da inançlarınızdır.

Almaya gerçekten açık olduğunuzda para engellenmeden akmaya başlayacaktır. Yeni dünyanın yüksek titreşimlerinde tutku ve mutluluğunuz yönünde hareket etmeniz bolluğu otomatik olarak yaratacaktır.

Şimdi bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak beş basit öneri sunacağız. Bu basit önerileri alışkanlık haline getirirseniz bir bolluk geleneğini benimsemiş olursunuz. 1- Enerjinizi merkezlendirin. 2- Bir boşluk yaratın (Merlin’in yasası) 3- Evrensel enerjiye karşı eylemleri kontrol edin. 4- Bolluk tutumunu benimseyin. 5- Zarafetle kabullenme sanatını uygulayın.

Birincisi, enerjinizi merkezlendirme yeteneğidir, doğal enerji akışına öykünür biçimde önceliği kendinize verme sanatıdır. Enerjinizi merkezlendirme yaşamınızın birçok alanını etkileyen önemli bir derstir, ama kolayca bencillikle karıştırılır, oysa arada fark vardır. Bencil davranan biri kendini enerji akışının önüne yerleştirir ve herkesi enerjiden yoksun bırakır.

Enerjisini merkezlendiren ise çalışmasını sürdürecek enerjiye sahip olabilmek için önce kendini enerji akışının önüne yerleştirir. Bu kavram çoğunuzun kafasını karıştırır, ancak bolluk yaratmada kritik bir öneme sahiptir. Enerji akışının önüne kendinizi yerleştirmediğiniz zaman yaratım daha başından bozulur, eğer kabınız boşsa bir başkasına yardım edemezsiniz. 

Bunu başkalarına yardım etmeyin anlamında algılamayın, söylediğimiz bu değil. Biz diyoruz ki, fedakarlık yeni dünyanın yüksek titreşimlerinde düşük titreşimlerdeki kadar işe yaramaz. Yeni dünyada fedakarlık yoluyla bir armağan verildiğinde armağan fedakarlığın ağırlığını yansıtan bir enerji ipliği taşır, dolayısıyla armağanlar ancak isteyerek, koşulsuz ve fedakarlık içermeden verilmelidir.

İkincisi, bolluğu çekecek bir boşluk (vakum) yaratmaktır, boşluk ancak paylaştığınız zaman yaratılır. Enerji ancak hareket halindeyken enerjidir, enerjinin akacağı bir yer yarattığınızda evrensel enerjinin yasaları harekete geçecek ve enerji boşluğu dolduracaktır. Yaratılan boşluk tipi yaratımın niteliğini de belirler. Kullanılabilecek iki temel boşluk tipi vardır, eterik boşluk ve fiziksel boşluk.

Eterik boşluk on kat olarak geri döner. Herhangi bir armağan vermek zaman ve uzay eterlerinde bir boşluk yaratır, bu tip boşluk on kat büyüme sürecinin başlangıcıdır. Yürekten bir armağan verdiğinizde size on kat olarak geri döner. Seve seve koşulsuz vermek daha fazlasının geri dönmesi için eterik bir boşluk açar. Lütfen paranın bir enerji formu değil, bir enerji yansıması olduğunu hatırlayın. 

Eğer armağanda koşullar ya da fedakarlık gibi herhangi bir enerji ağırlığı varsa daha az şey elde edilecektir. Bolluğunuzu çevrenizdekilerle paylaşın ya da fark yaratacağını hissettiğiniz bir amaca yardım edin, ama desteğinizle diğerlerinin yoksunluğa inanmalarına yol açmamaya gayret edin. Eğer bolluğunuzu bir başkasıyla paylaşıyorsanız onu kendi boşluğunu ve enerji akışını yaratmaktan sorumlu tutun.

Eğer verdiğiniz armağan alan kişide size bağımlılık oluşturursa geri dönen enerji daha az olacaktır.
Fiziksel bir boşluk ise fiziksel anlamda yer yaratarak oluşturulabilir ve bire bir geri dönüş sağlar. Eğer daha fazla giysi tezahür ettirecekseniz işe gardırobunuzda yer açarak başlayın. Eğer yeni bir araba tezahür ettirecekseniz garajınızı temizleyin. Fizik dünyadaki eylemleriniz etkili sonuçlara yol açacak bir boşluk yaratabilir. Yaşamınıza yeni şeylerin girmesi için yer açmanız bolluk yaratmaya yardımcı olacaktır. 

Fizik olarak yaratılan boşluğun geri dönüşü bire bir olacaktır. Merlin’in yasası bolluğun ifade edilmesinin bolluğu yarattığını söyler. Verme ucunda akışı başlatın ve onun çabucak alma ucuna yayılışını izleyin. Eğer ticari işlerinizde Başarılı olmak istiyorsanız her ticari görüşmede pazarlık edilenden biraz daha fazlasını vermenin bir yolunu bulun.

Üçüncüsü, evrensel enerjiyi onurlandırmaktır. Her şeye nüfuz eden evrensel bir enerji vardır, tüm boşluğu dolduran bir enerji. Tüm diğer enerjiler ortadan kaldırıldığında bu enerji varlığını sürdürür. O potansiyelin, sizin Tanrı dediğiniz şeyin enerjisidir. Bu enerjinin bir tek amacı vardır, zıtlık illüzyonunu yaratmak için birbirinden ayrılmış olanı tekrar birleştirip bütünlüğü sağlamak.

Beşinci boyutta evrensel enerjiye direnen her şey dirençle karşılaşacak, onu destekleyen şeylerse destek görecektir. Başka enerjinin bulunmadığı bu büyük boşlukta bütünleşme eylemini şu basit kural kolaylaştırır. Her aksiyon için eşit ve zıt bir reaksiyon vardır.

Dördüncüsü, yaptığınız her işte bolluk tutumunu benimsemektir. Mümkünse her seferinde kendinizi bolluk içinde yaşamanın sağlıklı örnekleri olan kişilerle Kuşatın. Kendinize iyi davranın, çünkü böyle yaptığınızda realitenizi bolluk realitesi olarak tanımlıyor olursunuz. 

Daha fazlasına erişmeye çalışarak ya da sahip olduklarınız için şükrederek bolluğa kavuşabileceğinizi anlayın. Daima ihtiyacınızdan daha fazlasına sahip olduğunuzu düşünün, ancak o zaman ne kadar çoğunu deneyimleyeceğinizi seçebilirsiniz. 

Zıtlar illüzyonu birbirinizden ayrı olduğunuza inanmanıza yol açmış, bu yüzden yoksunluk inancı ta başından beri oyunu kaplamıştır. Yaygın yoksunluk inancı gerçek bolluğu kavramayı, dolayısıyla deneyimlemeyi zorlaştırır. Yoksunluğun sebebi, insanın görebildiği şeyin var olan tüm şey olduğuna inanmasıdır. 

Dışınızda hiçbir şeyin bulunmadığı inancı sizi üçüncü boyuta ait yoksunluk illüzyonuna sıkı sıkıya bağlamıştır. Yeni dünyanın yüksek boyutsal düzeyleri artık yoksunluk inancını desteklemeyecektir.
Beşincisi, zarafetle kabul etme sanatıdır.

Bolluk sizi bulduğunda ancak akmasına izin verdiğiniz ölçüde size akacaktır, bu zarafetle kabul etme sanatıyla ilgilidir. Çoğunuz enerjiyi dışarı göndererek akış yaratma konusunda deneyimlisiniz, ancak enerji geri döndüğünde onu kabul etmekte zorlanırsınız. Şanslı olarak gördükleriniz genelde zarafetle kabul etme sanatında ustadırlar.

İşe iltifatları ve küçük armağanları zarafetle kabul etmeyi öğrenerek başlayın. Zarafetle kabullenme uygulaması yapın, o zaman armağanı veren kişiye geri vermiş olursunuz.

alıntı..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder